W związku z wystąpieniem podtopień w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim w dniach 4-5 stycznia 2017 r. strażacy reagowali sprawnie i skutecznie.

W Łebie na skutek silnego północnego wiatru nastąpiła tzw. cofka. Jej skutkiem był wysoki poziom wody w kanale portowym. Strażacy ułożyli wał z worków z piaskiem o długości 50 metrów. Wypompowywali wodę z ulicy Abrahama i z zalanego basenu, z którego wydobywa się kutry.

Na bulwarze w Ustce strażacy wykorzystali 25 rękawów przeciwpowodziowych.  Drzwi budynków położonych najbliżej Bulwaru Portowego zabezpieczono workami z piaskiem. W akcji brało udział 33 ratowników. W Rewie woda z Zatoki Puckiej wdzierała się na jezdnię. Zaczęła zalewać skrzynki energetyczne. 2 zastępy strażaków układały worki z piaskiem wokół przepompowni i wzdłuż ulicy. Tuż przed północą woda zaczęła opadać. W Mechelinkach strażacy rozłożyli rękawy przeciwpowodziowe by ochronić przed wdzierającą się wodą domy przy ulicach Nadmorskiej i Klifowej. W Pucku częściowo zalany został kanał roboczy stoczni zakładowej. Przy ul. Żeglarzy woda wlewała się do jednego z budynków. Zabezpieczono go workami z piaskiem.  W Krynicy Morskiej i w Nowym Dworze Gdańskim wzdłuż budynków zagrożonych zalaniem 45 strażaków ułożyło  kilkadziesiąt metrów wałów z worków z piaskiem.

Strażacy z OSP Łeba podczas działań.

Strażacy z OSP Łeba podczas działań. (fot. OSP Łeba)

Worki z piaskiem służyły również 11 zastępom strażaków do uszczelniania przesiąkających wałów przeciwpowodziowych w Kobylej Kępie, Groszkowie i Grochowie Pierwszym. W Gdańsku wskutek silnego północnego wiatru doszło do spiętrzenia wody w kanale Martwej Wisły. Domom znajdującym się  w bezpośrednim sąsiedztwie groziło zalanie. Strażacy rozwinęli rękawy powodziowe. Na miejscu był też kontener z zaporami.

W Elblągu strażacy rozstawili ponad 70 rękawów przeciwpowodziowych i ułożyli 1300 worków z piaskiem. Na terenie wyspy Nowakowskiej podwyższali koronę wałów rzeki Elbląg przy pomocy rękawów przeciwpowodziowych napełnianych wodą i 5000 worków z piaskiem. Wszystko to by ochronić budynki i drogi narażone na zalanie.

Strażacy monitorują sytuację do momentu obniżenia się poziomu wody.

MSWiA, fot. KM PSP Słupsk

o autorze

Redakcja