Już w kwietniu tysiące strażaków wraz z rodzinami z całej Polski przyjedzie do Sanktuarium Jasnogórskiego, by wziąć udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków.

Ósma Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku. Odbywa się ona co pięć lat i za każdym razem przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w najróżniejszych intencjach modli się razem kilkanaście tysięcy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładowych Straży Pożarnych i Wojskowej Straży Pożarnej z całego kraju.

Szczegółowy program Pielgrzymki będzie znany na przełomie marca i kwietnia.

W siódmej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków, która odbyła się w 2015 roku udział wzięło około 100 tysięcy osób, trzy tysiące pocztów sztandarowych, 130 orkiestr i 40 chórów.

Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku. Wtedy to około 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą ślubowania w podziękowaniu za dotychczasową opiekę.

Foto. Biuro Prasowe Jasna Góra  

o autorze

Redakcja/Łukasz