W poniedziałek, 29 czerwca 2015 roku Rada Krajowa Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’ zdecydowała o rozszerzeniu akcji protestacyjnej na cały kraj. Samochody Państwowej Straży Pożarnej zostały oflagowane, a na budynkach wywieszono banery z informacją o akcji.

Zamrożone wynagrodzenia, słabo płatne nadgodziny i brak możliwości awansu i podwyżek wśród młodych strażaków po ukończeniu trzyletniego stażu – to główne powody akcji protestacyjnej zorganizowanej przez strażacką ‘Solidarność’. Do tej pory Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie zrealizowało postulatów strażaków.

Związkowcy domagają się również 20 milionów złotych na bieżące funkcjonowanie komend PSP – Bez dodatkowego wsparcia finansowego wiele komend powiatowych i miejskich oprze swoje funkcjonowanie na środkach, które powinny być przeznaczone na zatrudnienie i wynagradzanie strażaków. Z kolei brak rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń za lata 2008 – 2014 w komendach powiatowych i miejskich będzie skutkowało koniecznością zamrażania przyjęć do PSP lub redukcją zatrudnienia  powiedział Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność.

Jak mówią strażacy pomimo akcji protestacyjnej będą pracować normalnie, jeśli jednak taka forma protestu nie przyniesie efektu to w połowie lipca odbędzie się manifestacja w Warszawie.

o autorze

Redakcja