W dniach 12-14 września w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie doskonalące z działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków-ratowników z Zakładowej Jednostki Ratowniczej T-Mobile Polska S.A..

W ramach szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej m. in. na szkolnym poligonie oraz w salach wykładowych. Uczestnicy szkolenia poznali teoretyczne i praktyczne zagadnienia z:

  • pożarów wewnętrznych,
  • ratownictwa technicznego,
  • pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek w obecności kadry i wykładowców realizujących zajęcia wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Foto, tekst. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz