Strażacy Państwowej Straży Pożarnej postanowili pomóc szkołom  i zastąpili w komisjach egzaminacyjnych strajkujących nauczycieli.

Według Radia Zet chodzi grupę 40 strażaków z wykształceniem pedagogicznym w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że funkcjonariusze zgłosili się dobrowolnie i zgodę na ich udział w pracach komisji wyrazili komendanci wojewódzcy.

Jest to możliwe dzięki zmianom w rozporządzenia w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych (egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matur). Zmiana dała możliwość powołania do zespołu nadzorującego przebieg egzaminów nauczyciela z innej szkoły, a także osoby mającej kwalifikacje pedagogiczne.

W całej Polsce do egzaminów gimnazjalnych przystąpiło ponad 350 tysięcy uczniów z siedmiu tysięcy szkół. Dzisiaj odbyła się część humanistyczna, jutro odbędzie się część matematyczno-przyrodnicza, a w piątek gimnazjalistów czeka sprawdzian z języka obcego.

o autorze

Redakcja/Łukasz