Ponad 4500 strażaków Państwowej Straży Pożarnej otrzymało nagrody pieniężne za szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – przekazała dzisiaj Komenda Główna PSP.

Nagrody przyznał Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz komendanci wojewódzcy, powiatowi, miejscy i szkół PSP.

Od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 strażacy Państwowej Straży Pożarnej współdziałają z innymi służbami ratowniczymi w ograniczeniu skutków pandemii m.in. pełniąc dyżury w punktach kontrolnych na granicach kraju, organizując i nadzorując polowe izby przyjęć oraz dystrybuując środki dezynfekujące do najbardziej zagrożonych i potrzebujących – informuje Komenda Główna PSP.

Foto. PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz