Od nowego roku zmiany podatkowe w Polsce mają dotknąć także strażaków. Stawka VAT od zakupów towarów przeciwpożarowych, która obecnie wynosi 8% ma wzrosnąć do 23%. Stawka VAT ma być zgodna z dyrektywą Komisji Europejskiej. Zmiana ta może niekorzystnie wpłynąć na działalność straży pożarnej w Polsce zwłaszcza Ochotniczych Straży Pożarnych przez podniesienie cen.

Rozwiązanie tej sytuacji znalazł Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Małopolsce z posłem Edwardem Siarką – prezesem ZW ZOSP RP w Małopolsce na czele wraz z Kazimierzem Sadym – dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Krakowie i jego zastępcą Łukaszem Smółką oraz Dariuszem Tokarskim – działaczem strażackim, druhem z OSP Szczawnica. Postanowili wystosować petycję do rządu polskiego by część tego podatku została przeznaczona na działalność straży pożarnej w Polsce.

– Chcemy w ten sposób zapobiec faktycznym skutkom wejścia w życie uchwały o podniesieniu stawki podatku VAT z 8% do 23% na zakup towarów przeciwpożarowych, planowanej z dniem 1 stycznia 2016 r. Efektem tego będzie odprowadzanie do budżetu państwa większej kwoty podatku VAT od zakupu tych towarów. Chcemy uzyskać korzystne rozwiązanie dla strażaków, którzy odczuliby podwyższoną stawkę VAT – mówi Dariusz Tokarski.

– Skutkiem będzie znaczny wzrost cen towarówprzeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym ograniczenie zakupów przez strażaków. Znaczną częścią wydanej przez nich kwoty, będzie stanowił podatek VAT. Po tym co do tej pory uzyskało się w doposażeniu nastąpi zastój. Skoro będzie mniej zakupów, to mniej sprzętu w remizach. W konsekwencji tego znacznie obniży się bezpieczeństwo w zakresie mającym skutki dla nas wszystkich, także samych strażaków. Jednostki OSP walczą o każdą złotówkę na doposażenie sprzętowe, więc wysoki VAT byłby dla strażaków barierą nie ułatwiającą codziennej pracy, służąc społeczeństwu i państwu polskiemu – mówi Edward Siarka.

– Nie chcemy prowadzić działań w kierunku obniżenia VAT, bo to jest niemożliwe. Stawka VAT musi być zgodna z dyrektywą Komisji Europejskiej. Proponujemy, aby rząd przyjął na poziomie krajowym takie rozwiązanie, by strażacy i gminy otrzymywały w formie zryczałtowanej zwrot części podatku VAT z tytułu jego zwiększenia – mówi Edward Siarka podkreślając, że jest to prawnie możliwe, ponieważ na dzień dzisiejszy Związek OSP otrzymuje dotację w ustawowo określonym zakresie w części 42 budżetu państwa. W skali roku jest to kwota około 32 mln złotych. Wprowadzenie nowej stawki VAT spowoduje, że kwota podatku proporcjonalnie wzrośnie. – Dla przykładu, jeżeli dzisiaj strażacy kupują drobny sprzęt za kwotę 6 mln złotych rocznie, to z tytułu wzrostu podatku VAT zapłacą dodatkowo około 1 mln złotych więcej. Właśnie walczymy o to, aby ten przykładowy 1 mln zł z powrotem wrócił do strażaków w formie dotacji – mówi Edward Siarka.

Podpisy pod petycją będą zbierane wśród strażaków w całej Polsce. – Działając w interesie publicznym i własnym, będziemy zwracać się do prezesów i naczelników reprezentujących dane jednostki OSP. Musi to być nasze wspólne strażaków działanie w tak znaczącym dla nas temacie – podkreśla Dariusz Tokarski.

Źródło: goral.info.pl / fot. Piotr Stępniewski

o autorze

Redakcja