Komendant Główny PSP z dniem 11 listopada włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Wojskową Straż Pożarną 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.

Włączenie do Systemu było możliwe dzięki porozumieniu, które zostało podpisane przez dowództwo 17 Brygady i Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu.

Jest to dwudziesta jednostka WSP w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym i druga z województwa lubuskiego.

W Międzyrzeczu zlokalizowany jest sztab ‘Cyfrowej Brygady’, batalion dowodzenia, batalion logistyczny, kompania rozpoznawcza oraz batalion piechoty zmotoryzowanej.

Foto. 17WBZ

o autorze

Redakcja/Łukasz