Strażacy z Gąbina mają nową Scanię

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie od kilku dni dysponują nowym ciężkim samochodem ratowniczo – gaśniczym.

Wóz na podwoziu Scania P450 4×4 zabudowała firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Posiada on zbiorniki wody i środka pianotwórczego o pojemności odpowiednio 5000 i 500 litrów, autopompę o wydajności 3600 litrów na minutę, zderzakowe działko wodno-pianowe, działko wodno-pianowe na dachu zabudowy, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę i maszt oświetleniowy.

Na wyposażeniu armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, pilarki, motopompa pływająca, aparaty OUO, pompa strumieniowa, drabiny, wentylator oddymiający, podręczny sprzęt gaśniczy, agregat prądotwórczy, radiotelefony, sprzęt oświetleniowy, zestaw ratownictwa medycznego, kamera termowizyjna, sprzęt pomiarowy, linki, noszaki itp.

Samochód z pełnym wyposażeniem kosztował blisko 2,1 mln zł, z czego prawie 1,8 mln zł to dotacja z Funduszy Europejskich dla Mazowsza, 150 tysięcy przekazał Samorząd Województwa Mazowieckiego, a 151 tysięcy wyłożyło Miasto i Gmina Gąbin.

foto. OSP Gąbin

Exit mobile version