W czerwcu funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie przeprowadzili inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Podczas kontroli zespół inspekcyjny sprawdza czas alarmowania, gotowość ratowników i pojazdu oraz stan sprzętu i wyposażenia. Weryfikacji podlega także prowadzona dokumentacja w szczególności w zakresie wyszkolenia druhów oraz aktualności badań lekarskich. Częścią sprawdzianu jest test wiedzy oraz praktyczne lub aplikacyjne ćwiczenia, mające na celu sprawdzenie poziomu przygotowania ratowników i dowódców do realizowania działań ratowniczych w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur ratowniczych – wyjaśnia jarocińska komenda.

W trakcie inspekcji w jednostkach OSP kontrolujący zwracali uwagę na niedostateczne utrzymanie czystości pojazdów oraz sprzętu i wyposażenia, w tym niewłaściwą konserwację i obsługę techniczną.

Zespół wskazał druhom sposoby usunięcia uchybień i przekazał zalecenia poprawy obsługi sprzętu czy przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Foto. PSP Jarocin

o autorze

Redakcja/Łukasz