30 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzgłowie w gminie Łubianka. 

Uroczystości rozpoczętej mszą św. w bierzgłowskim kościele, następnie uczestnicy przemaszerowali pod nową remizę, gdzie władze gminy i jednostki dokonały symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi. W uroczystości udział wzięły władze gminy Łubianka, z wójtem Jerzym Zająkałą na czele, delegacja Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy oraz mieszkańcy.

Nowy budynek powstał w miejscu stare remizy, która została wybudowana w latach 50 ubiegłego wieku. Budowa kosztowała prawie 270 tysięcy złotych i trwała niespełna dziesięć miesięcy.

Foto. Katarzyna Kwiatkowska/ fb OSP Bierzgłowo i UG Łubianka

o autorze

Redakcja/Łukasz