Nowe wozy, sprzęt i ubrania specjalne trafią do dwóch gmin z województwa podlaskiego w ramach projektu transgranicznego Litwa-Polska.

Projekt „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” realizowany będzie przez trzech partnerów: Gminę Dobrzyniewo Duże, Gminę Zabłudów i straż pożarną z regionu Pagėgiai. Jego wartość to 893 716,60 euro, czyli po przeliczeniu 3 835 742.28, z czego 3,1 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

W trakcie realizacji zakupione zostaną trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, po jednym dla każdego partnera, 383 szt. sprzętu i ubrania specjalne. Ponadto przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i spotkań strażaków wszystkich partnerów oraz mieszkańców. Nowe samochody otrzymają m.in. druhowie z OSP Zabłudów i OSP Letniki.

Projekt będzie realizowany do końca marca 2021 roku.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz