3 października na obiektach Spółdzielni Mleczarskiej MICHOWIANKA w Michowie odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek straży pożarnej z terenu powiatu lubartowskiego.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 15 zastępów ratowniczo – gaśniczych: z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, będących w strukturach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, tj.: OSP Michów, Kamionka, Jeziorzany, Abramów, Przytoczno, Ostrówek, Ostrów Lubelski, Firlej, Uścimów, Pałecznica.

Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli gospodarze obiektów, Policja oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał uszkodzenie i wyciek amoniaku ze zbiornika znajdującego się na dachu budynku maszynowni chłodniczej oraz wypadek na terenie zakładu z udziałem cysterny do przewozu mleka i samochodu osobowego.

Głównym celem ćwiczeń manewrowych było doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w zakładach przemysłowych posiadających toksyczne środki przemysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej, a innymi jednostkami wchodzącymi w skład powiatowych służb i inspekcji oraz doskonalenie metod dostarczania wody na duże odległości przy założeniu awarii sieci wodociągowej. Podczas manewrów ćwiczono również organizację łączności radiowej na poziomie interwencyjnym, taktycznym i strategicznym.  W trakcie ćwiczeń utworzono sztab, który wspomagał działania kierującego działaniami ratowniczymi.

KP PSP Lubartów

o autorze

Redakcja/Łukasz