Strażacy z powiatu tarnowskiego zapoznawali się z nową autostradą A4, która wrótce zostanie oddana do ruchu. Nabyte umiejętności pozwolą na sprawne działanie w czasie ewenatualnych akcji ratowniczo-gaśniczych.&

6 listopada na autostradzie A4 na odcinku Wierzchosławice-Krzyż odbyły się ćwiczenia mające na celu zapoznanie się z układem drogowym oraz obiektami na jej terenie. O godzinie 12:00 rozpoczęło się alarmowanie jednostek OSP z terenu gminy Wierzchosławice oraz zastępów z JRG-1 oraz JRG-2 Tarnów. Następnie zastępy alarmowo udały się na miejsce koncentracji sił i środków, czyli Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) w Komorowie.

Przy tej okazji sprawdzono czas dojazdu poszczególnych jednostek oraz przebyte kilometry. Po krótkim wstępie, kpt. Andrzej Pittner z tarnowskiej PSP oraz kierownik firmy Dragados budującej ten odcinek autostrady omówili miejsca na MOPie najbardziej istotne dla służb ratowniczych. Strażacy mogli sprawdzić jak korzysta się z czerpni wody do celów przeciwpożarowych, gdzie znajdują się dwa zbiorniki po 60m3 wody oraz poznać lokalizację miejsca postoju dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. Następnie wyjeżdżając z MOPu w Komorowie, przejeżdżając wiaduktem drogowym nad autostradą zastępy przejechały na drugą stronę do Rudki, gdzie również znajduje się MOP, który jest lustrzanym odbiciem poprzedniego. Po wykonaniu tych samych czynności, kolumna samochodów przejechała na węzeł Wierzchosławice a następnie z węzła spowrotem w kierunku na Rzeszów.

Kolejnym miejscem postoju był przejazd awaryjny znajdujący się przed mostem nad rzeką Dunajec. Przejazd taki występuje co 4 kilometry, i charakteryzuje się rozbieralną barierą pomiędzy pasami autostradowymi. Po szybkim demontażu, który umożliwia odcinek bariery zamontowanej na specjalnych klinach, można sprawnie przedostać się w razie koniecznośći na 2 stronę bądź ułatwić organizację ruchu dla samochodów w przypadku występowania dużych utrudnień. Ostatnim obiektem jaki odzwiedzili strażacy był Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) znajdujący się przy węźle w Krzyżu. Tam również przetestowano pobieranie wody ze zbiornika ppoż mieszczącego 700m3 wody oraz zapoznano się układem drogowym i sprawdzono ciśnienie w hydrantach.

W kolejnych dniach, 7 i 8 listopada, w taki sam sposób z autostradą zapoznawały się kolejne zmiany strażaków z JRG oraz jednostki OSP z gmin, przez które przebiega bądź będzie przebiegała autostrada A4.

o autorze

Redakcja