W dniach 26 i 27 maja na poligonie wojskowym w Orzyszu odbyły się warsztaty ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Głównym celem warsztatów było doskonalenie prowadzenia działań z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym.

Zakres warsztatów obejmował prowadzenie samodzielnych działań ratowniczo – gaśniczych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa na poziomie podstawowym. W trakcie warsztatów realizowano zadania w sześciu epizodach, stanowiskach: gaszenie pożarów, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczno – ekologiczne, ratownictwo wodne, ratownictwo medyczne w czasie kryzysu zakład niczego.

Dodatkowo kontroli poddany został poziom wyszkolenia ratowników, przygotowania strażaków do realizacji procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy w skomplikowanych sytuacjach oraz dokonano ocenie obecnych zasad i procedur ratowniczych w tym wykorzystania sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdów pożarniczych.

Każda jednostka PSP wystawiła średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z obsadzą 5-6 strażaków.

Na podstawie info. KP PSP Braniewo

o autorze

Redakcja/Łukasz