Strażak jest najbardziej poważanym zawodem – wynika z sondażu CBOS. Kolejne miejsce zajął zawód pielęgniarki.

W sondażu zapytano, jakim poważaniem badani darzą poszczególne zawody i funkcje. W raporcie podsumowującym ankietę zwrócono uwagę, że na czele rankingu znalazły się zawody, które cechuje wysoka użyteczność społeczna: strażak – 94 procent dużego poważania społecznego i pielęgniarka – 89 procent. W porównaniu z podobnym sondażem sprzed sześciu lat oba te zawody zyskały odpowiednio o 7 i 11 punktów procentowych.

Kolejne trzy miejsca w rankingu zajmują: robotnik wykwalifikowany, górnik (po 84 proc. deklaracji) i profesor uniwersytetu (83 proc.)

Badanie przeprowadzono od 3 do 10 października na reprezentatywnej próbie 965 osób.

o autorze

Redakcja/Łukasz