Firma Meprozet z Kościana wprowadziła do swojej oferty specjalizowany wóz asenizacyjny PN-80 – STRAŻAK. Tym sprzętem mogą być zainteresowani zawodowi strażacy i służący w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.

STRAŻAK przeznaczony jest do dogaszania pożarów i pogorzelisk w lasach, na polach. Współpracuje z ciągnikiem rolniczym wyposażonym w dolny zaczep transportowy. Zbiornik z dyszlem zamontowany na jednoosiowym zestawie kołowym może być napełniany z hydrantu lub dowolnego akwenu. Producent przygotował cztery wersje tego modelu.

Wersja standard
Wóz STRAŻAK w wersji standardowej wyposażony jest w napędzany wałkiem z ciągnika agregat kompresor-pompa JULIA-58. Kompresor służy do napełniania zbiornika, a po przełączeniu przekładni uruchomiona pompa wirnikowa podaje wodę do węża&strażackiego pod ciśnieniem max 5 bar.

Wersja z działkiem
Oprócz wyposażenia standardowego wóz może być wyposażony w działko wodne sterowane hydraulicznie zamontowane na górze zbiornika. Działko sterowane hydraulicznie z kabiny ciągnika obraca się w prawo lub lewo oraz zmienia kąt pochylenia. Zasilane z agregatu pompowego JULIA działko może rzucić wodę w dowolne miejsce w promieniu ok. 30 m.

Wersja z podestem
Zamiast działka sterowanego hydraulicznie na górze zbiornika może być&zamontowane działko sterowane ręcznie. Operator stojąc na specjalnym&podeście kieruje precyzyjnie strumień wody pod ciśnieniem ok. 4 bar w żądane miejsce.

Wersja z pompą spalinową
Oprócz w/w wyposażenia wóz może posiadać zamontowaną z boku&zbiornika w specjalnej skrzynce pompę spalinową PS-50, która pozwala&na wykorzystanie wozu bez napędu z ciągnika.&Pompa pobiera wodę ze zbiornika wozu i podaje do węża strażackiego&52 mm pod ciśnieniem 2,5 bar.&Dodatkowo w skrzynce obok pompy może być zamontowany ręczny&bęben nawojowy z wężem gumowym o długości 20 m i prądownicą.

źródło: Meprozet.pl

o autorze

Redakcja