Strażak ponownie najbardziej poważanym zawodem przez Polaków

Zawód strażaka to ponownie lider rankingu społecznie poważanych zawodów 2023 autorstwa SW Research.

Ranking prestiżu zawodów obejmujący blisko 40 kategorii, realizowany od trzech lat przez instytut badawczy SW Research pokazuje pewną stabilność nie tylko w czołówce najbardziej poważanych profesji, ale również wśród specjalności zamykających zestawienie – informuje SW Research.

Lider jest jeden. Zawód strażaka jest poważany przez prawie 84 procent Polaków, na drugim miejscu jest ratownik medyczny – 83 proc., a na trzecim pielęgniarka – 75 proc. Pierwszą piątkę zamykają zawody lekarz – 74 proc. i profesor – 69 proc.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1014 dorosłych Polaków metodą wywiadów online i CAWI.

Najmniej poważane zawody to influencer, youtuber i polityk.

Exit mobile version