Pożary sadzy w sezonie grzewczym zdarzają się bardzo często i najczęściej do pomocy wzywani są strażacy. Jak rozpoznać taki pożar? Jak najlepiej zapobiec? Jak postępować podczas akcji gaśniczej?

W naszych miastach wiele domów i mieszkań ogrzewanych jest piecami. Użytkując je musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach, aby ustrzec się niebezpieczeństwa pożaru sadzy w kominie. Pożary sadzy w sezonie grzewczym zdarzają się bardzo często i najczęściej do pomocy wzywani są strażacy.

Przyczyny powstania pożaru sadzy?

Po pierwsze – w piecach nie należy palić mokrym drewnem. Powoduje ono osadzanie się dużych ilości sadzy w przewodzie kominowym. Paląc dwa tygodnie świeżym, mokrym drzewem lub kiepskiej jakości węglem można stworzyć warunki do powstania takiego pożaru.

Po drugie – należy pamiętać o regularnym czyszczeniu komina. Przypominamy, że to na właścicielu budynku ciąży obowiązek wzywania firmy kominiarskiej. W przypadku pieców na paliwa stałe przewody kominowe powinny być czyszczone cztery razy w roku. Raz w roku uprawniony kominiarz musi wydać opinię dopuszczającą instalację kominową do użytku.

Co zrobić jak już powstanie taki pożar?

Pierwszą ważną rzeczą jest wezwanie straży pożarnej. Pożary kominowe mogą spowodować pęknięcie komina i przeniesienia się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą spowodować pożar przylegających do niego części budynku oraz połaci dachu.

UWAGA: W żadnym wypadku nie należy gasić paleniska wodą ani wlewać jej do przewodu kominowego – powstająca para może spowodować wybuch komina.

Dokładne sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru przewodu kominowego:

  • Wygasić palenisko (piec, kominek), poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, szczelne zamknięcie pieca.
  • Użyć sita kominowego – jest to metalowa siatka o wymiarach oczek około 2×10 mm, najlepiej miedziana, rozpięta na ramie o wymiarach 60×60 cm, z dwoma metalowymi uchwytami. Ponadto zabezpieczenie wylotu komina sitem oraz obserwowanie niższych części komina, czy nie powstają pęknięcia, którymi może wydostać się płomień, zapobiega rozszerzeniu się ognia. Rozgrzane sito zmniejsza ciąg w kominie, a tym samym intensywność palenia się sadzy.
  • Sito można zastąpić mokrą płachtą, którą w czasie pożaru nakrywa się wylot przewodu kominowego. Płachtę należy zlewać wodą, aż do czasu wypalenia się sadzy, po czym pożar sam wygaśnie.
  • Wsypanie w wylot kominowy soli kuchennej (około 3kg) na palącą się sadzę.

Zabronione jest obudowanie przewodu materiałami palnymi co jest niezgodne z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

o autorze

Redakcja