Centralna jednostka OSP w gminie już po zebraniu sprawozdawczym. W 2013 roku druhowie odnotowali 73 wyjazdy:&22 wyjazdy do pożarów, 9 miejscowych zagrożeń, m.in. usuwanie powalonych drzew, podtopienia i usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów oraz 6 wyjazdów ćwiczeniowych.

Ponadto strażacy zabezpieczali gminne imprezy i mecze Dębu Gaszowice. Druhowie brali udział w ćwiczeniach kompanii odwodowej, pomagali w gaszeniu pożaru w Rudach Raciborskich, a także skorzystali z zaproszenia Grupy Ratowniczej Kryry i wzięli&udział w piątych zintegrowanych ćwiczeniach służb ratowniczych. Celem manewrów było przygotowanie ratowników do działań związanych z pomocą medyczną. Mieli tam okazję brać udział w różnego rodzaju realnych pozoracjach, nie tylko bezpośrednio związanych z działalnością strażaków.

Pod koniec roku dotychczasowy gospodarz remizy Hugo Bugdol ze względu na stan zdrowia po 50 latach opuścił budynek, a jego miejsce zajął opiekun drużyny MDP Marek Faucz.

W ubiegłym roku dzięki dotacjom z KSRG, urzędu gminy i Komendy Głównej PSP strażakom udało się zakupić ubranie specjalne, nowoczesną prądownicę, narzędzie wielofunkcyjne hooligan, lekki zestaw ratownictwa technicznego typu kombi oraz piłę do cięcia szyb. Ponadto miejscowe firmy Lorken-Tech i MCJ kupiły dla jednostki 10 hełmów dla młodzieżowej drużyny pożarniczej, 30 litrów neutralizatora, 60 kg sorbentu, kliny do stabilizacji pojazdów podczas zdarzeń drogowych oraz zabezpieczenie do poduszek powietrznych.

W 2013 roku najczęściej w akcjach udział brali druhowie Wojciech Kasperzec, Czesław Kasperzec, Sławomir Nicia, Wojciech Adamczyk, Roland Brzoza.

W tym roku strażacy planują remont elewacji oraz dachu na wieży remizy, a także adaptację mieszkania na szatnę i izbę pamięci. Strażacy liczą także na hojność mieszkańców przy składaniu deklaracji podatkowych.&Wpisując numer KRS zarządu wojewódzkiego Związku OSP RP można przekazać 1% podatku na OSP Gaszowice.&To pozwoli na utrzymanie gotowości bojowej i być może zakup nowego sprzętu potrzebnego do ratowania życia. W formularzu podatkowym wystarczy wpisać numer KRS 0000116212&z dopiskiem&OSP Gaszowice, 44-293, ul. Rydułtowska 69.

o autorze

Redakcja