Komenda Miejska PSP w Elblągu ponownie ogłosiła przetarg budowę nowej strażnicy. Poprzedni został unieważniony, ponieważ firmy przekroczyły budżet.

Przedmiotem postępowania jest etap pierwszy inwestycji pod nazwą ‘Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19’. Zakłada on budowę głównego budynku Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w stanie zamkniętym, szczelnym z kompletną elewacją i dachem, wykonanie wszystkich przyłączy i kompletnym palowaniem wraz z robotami ziemnymi pod garaż wielostanowiskowy i komorę dymową.

Firma, która wygra będzie miała czas na wykonanie wszystkich prac do końca października 2019 roku.

Przy wyborze najkorzystniejszej ofert decydować będzie cena – 60 pkt. i okres gwarancji – 40 pkt.

Sześć firm chce wybudować strażnicę PSP w Elblągu

Ogłoszono przetarg na budowę strażnicy w Elblągu

o autorze

Redakcja/Łukasz