Do końca czerwca budowa nowej strażnicy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu została zrealizowana w ponad 40 procentach.

Obecnie ukończono roboty ziemne i roboty związane z palowaniem pod budynek główny, garaż wielostanowiskowy oraz treningową komorę dymową. Kontynuowane są prace związane między innymi z fundamentowaniem, realizacją konstrukcji z betonu zbrojonego, roboty murarskie, roboty izolacyjne fundamentów, roboty związane z wykonaniem podkładów pod posadzki z materiałów sypkich oraz roboty związane z konstrukcjami metalowymi. Prowadzone są już także prace w ramach instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a stopień ich zaawansowania wynosi 6,11% – poinformował st. sekc. Dawid Rogożyński z elbląskiej straży pożarnej.

Do końca października firma z Gdańska ma zakończyć pierwszy etap o wartości prawie 11 milionów złotych. Polega on na budowie głównego budynku w stanie zamkniętym, szczelnym z kompletną elewacją i dachem wraz ze wszystkimi przyłączami i kompletnym palowaniem i robotami ziemnymi pod garaż wielostanowiskowy i komorę dymową.

Zakończenie całej inwestycji jest planowana na 2020 rok.

Foto. Tomasz Żełobowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl