W dniach 18 – 20 stycznia 2013 roku Komenda Miejska PSP w Poznaniu przeprowadziła szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków OSP z terenu gminy Stęszew, Buk oraz Dopiewo.

Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród druhów, przede wszystkim ze względu na ciekawe ćwiczenia praktyczne. Dodatkowo pozyskana wiedza w zakresie działań przeciwpowodziowych stanie się podstawą podczas prowadzenia akcji powodziowych w przyszłości.

Zajęcia prowadziła doświadczona kadra tut. Komendy, m.in. członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego, funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego oraz strażacy z JRG nr 9. Dodatkowo karda ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu przeprowadziła pokaz alternatywnego rozwiązania w ratownictwie lodowym, systemu „woda – lód”.

Podczas szkolenia szczegółowo omawiane były następujące zagadnienia:

  • sprzęt ratownictwa wodnego – rodzaje i budowa łodzi ratowniczych, sprzęt bosmański i ratowniczy,
  • działania ratownicze na lodzie – rodzaje sprzętu i zabezpieczeń, bezpieczeństwo poruszania się po lodzie, techniki wydobywania poszkodowanych z przerębli,
  • konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii – rodzaje budowli ochronnych, urządzeń hydrotechnicznych i ich zastosowanie, konstrukcja wałów,
  • działania ratownicze i zabezpieczające – metody ochrony wałów, ewakuacja ludzi i zwierząt, rozpoznawanie uszkodzeń budowli ochronnych,
  • udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom – zasady bezpiecznego podejmowania z wody ludzi i zwierząt, zastosowanie sprzętu bosmańskiego i ratowniczego,
  • działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią – ewakuacja osób i zwierząt z terenów objętych powodzią, znaki umowne, akcje humanitarne na ternie powodziowym,
  • usuwanie skutków powodzi – zasady wypompowywania wody z zalanych obiektów, rodzaje zagrożeń epidemiologicznych.

Wykłady prowadzono w jednostce OSP Strykowo, natomiast praktykę na jeziorze Strykowskim, gdzie w warunkach zimowych realizowano m.in. zagadnienia z ratownictwa lodowego. Całość zakończyła się egzaminem.

Źródło: KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja