W zeszły piątek (5 lutego) strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu wyruszyli na polecenie lokalnych władz na odśnieżanie dachu lokalnej szkoły. Działalność prewencyjna tego typu jest bardzo ważna – zapobiegać, zamiast zwalczać to także strażacka idea.

[galeria=8,prawa]Miejscowi strażacy natychmiast zabrali się do powierzonego im zadania. Pracując za pomocą dostępnego im podręcznego sprzętu nie zapomnieli o własnym bezpieczeństwie – pełne umundurowanie oraz linka asekuracyjna. Całość akcji trwała parę godzin.&

Druhowie z tej jednostki znani są ze swojej pracowitości i organizacji – wykazują się nie tylko na akcjach ratowniczo – gaśniczych, gdzie doskonale sprawdzają się jako ratownicy, ale przede wszystkim w działalności prewencyjnej i kulturowej. Wielokrotnie pisaliśmy o ich działaniach na terenie powiatu, gdzie biorą udział we wszystkich organizowanych kursach, szkoleniach i manewrach – także organizowanych przez Polski Serwis Pożarniczy.

o autorze

Redakcja