1 marca obchodzimy Światowy Dzień Obrony Cywilnej. Święto zostało ustanowione przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej 28 lat temu.

Dzień upamiętnia wejście w życie konstytucji ICDO (The International Civil Defence Organisation), jako organizacji międzyrządowej w 1972 roku i ma dwa cele. Pierwszy to podkreślenie znaczenia obrony cywilnej i podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat: samoobrony, zapobiegania i gotowości działania w razie wypadków i katastrof na świecie, drugi uznanie wysiłku, ofiary i dokonań wszystkich krajowych służb odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych.

OC w Polsce

Organizacją obrony cywilnej w naszym kraju zajmuje się Szef Obrony Cywilnej czyli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na poziomie województwa szefem jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu – starosta lub prezydent miasta, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta.

W 2016 roku w Komendzie Głównej PSP i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał projekt Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zakłada m.in. powstanie Centralnych Baz Magazynowych w szkołach PSP w Bydgoszczy, Częstochowie i Krakowie, modernizację systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach i obowiązek tworzenia 5-letnich programów ochrony ludności dla gminy, powiatu i województwa.

Niestety, na projekcie się skończyło i nie wiadomo kiedy zostanie skierowany do Sejmu.

Foto. (1) NAC

o autorze

Redakcja/Łukasz