Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłosiła przetarg na dostawę dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem pierwszego postępowania jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 wyposażonego m.in. w zbiornik wody o pojemności 2500-3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 procent pojemności zbiornika wody, autopompę o wydajności min. 1600 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, instalację zraszaczową, maszt oświetleniowy i wyciągarkę o uciągu min. 6 ton.

Wraz z samochodem wykonawca musi dostarczyć prądownicę PWT 52, lancę gaśniczą, agregat prądotwórczy, motopompę pływającą, drabinę D10W, cztery mostki przejazdowe, dwa ubrania żaroochronne, osiem odcinków węży W-75, rozdzielacz kulowy i kamerę termowizyjną.

W drugim postępowaniu przetargowym przedmiotem jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego. Wymagane jest podwozie z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 235 kW, automatyczną skrzynię biegów i kabiną brygadową. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję

Samochód musi być wyposażony w zestaw narzędzi hydraulicznych oraz sprzęt, który został podzielony na grupy: wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej, pompy pożarnicze, armatura i osprzęt pożarniczy, sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej (drabiny, linki), narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt, podręczny sprzęt gaśniczy, sorbenty i neutralizatory, sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności, sprzęt ratownictwa medycznego i osprzęt pomocniczy.  

Gdzie trafią samochody? W dokumentacji nie ma informacji kto będzie odbiorcą średniego samochodu (termin wykonania zamówienia to koniec listopada 2020 roku), natomiast ciężki samochód w 2021 roku trafi do jednej z JRG Komendy Miejskiej PSP w Kielcach.

o autorze

Redakcja/Łukasz