Minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek powołała dzisiaj nowego Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Nowym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej został brygadier Krzysztof Ciosek, zastąpił on na tym stanowisku nadbrygadiera Adama Czajkę, który został odwołany 17 czerwca.

Bryg. Krzysztof Ciosek w 1993 roku ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Następnie trafił do Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie. Zajmował takie stanowiska jak: Zastępca Dowódcy JRG, Dowódcy JRG, Zastępcy Komendanta Powiatowego, a od października 2016 r. był Komendantem Powiatowym PSP.

Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studiów podyplomowych SGSP w zakresie: kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi, bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wręczenie aktu powołania odbyło się dzisiaj w MSWiA.

Foto. MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz