Szef mazowieckich strażaków odwołany

Szef MSWiA odwołał Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego – dowiedział się nieoficjalnie serwis Remiza.pl.

Nowosielski służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1988 roku. Od samego początku, aż do marca 2020 roku związany był z komendą w Ciechanowie. Służbę w komendzie zakończył na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP.

Z dniem 27 marca 2020 roku został powołany na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W maju 2021 roku odebrał nominację na stopień nadbrygadiera.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych – po zasięgnięciu opinii wojewody.

Foto. PSP

Exit mobile version