Już jutro w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się spotkanie Joachima Brudzińskiego z Komitetem Protestacyjnym Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Podczas spotkania, które jest zaplanowane na godzinę 10 szef MSWiA zamierza przedstawić propozycję zawarcia porozumienia.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych domaga się:

  • Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
  • Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
  • Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy;
  • Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
  • Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
  • Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

2 października w Warszawie ma odbyć się manifestacja służb wchodzących w skład Federacji. Więcej o tym pisaliśmy na początku września.

Mundurowi wyjdą na ulicę

o autorze

Redakcja/Łukasz