W trakcie specjalnego posiedzenia Sejmu w sprawie koronawirusa szef MSWiA Mariusz Kamiński uspokajał, że środki na wozy dla jednostek OSP są zabezpieczone.

W tej chwili w związku z koronawirusem w stanie podwyższonej gotowości jest 365 szpitali w całym kraju. Pod koniec ubiegłego tygodnia premier Mateusz Morawiecki uruchomił ze specjalnej rezerwy 100 mln zł na potrzeby jednostek służby zdrowia.

Na dziś rano wpłynęły wnioski dot. dofinansowań na kwotę 19 mln zł, aczkolwiek spodziewamy się, że gros tego typu wniosków wpłynie w ciągu dzisiejszego dnia, także na koniec dnia będziemy mieli wiedzę, czy te 100 milionów złotych pokryje potrzeby jednostek służby zdrowia w związku z rozwojem tej epidemii – powiedział szef MSWiA.

Jeśli 100 milionów złotych będzie za mało, premier ma jeszcze w rezerwie dodatkowe 100 milionów złotych. W przypadku, kiedy okazałoby się, że epidemia przyjmuje naprawdę zagrażające całemu społeczeństwu rozmiary do dyspozycji jest rezerwa do zwalczania klęsk żywiołowych. W tym roku jest to kwota 1,3 mld zł.

Szef MSWiA odniósł się także do zarzutów lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza, że w związku z przygotowywanym rządowym projektem ustawy dotyczącej działań związanych z koronawirusem, odebrane zostaną pieniądze na 300 wozów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnej.

W specustawie ‘o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych’ zapisano, że na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą być przeznaczone środki z tegorocznej rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 milionów złotych na dofinansowanie zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP.

Kamiński poinformował, że w tym roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają 500 samochodów, a środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie.

 

Miliony na walkę z koronawirusem zamiast wozów dla OSP?

o autorze

Redakcja/Łukasz