Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji spotkał się z przyszłymi strażakami – ochotnikami z Dziecięcej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która działa w strukturach OSP Kałuszyn. Spotkanie było okazją do zainagurowania Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017, w ramach, którego realizowane będą projekty na rzecz bezpieczeństwa. 

Minister Mariusz Błaszczak zwracając się do młodych adeptów pożarnictwa pogratulował im pasji i zainteresowań. Wyraził również nadzieję, że połączą  swoją przyszłość ze strażą pożarną. Minister przypomniał, że program „Razem Bezpieczniej” powstał z inicjatywy śp. Władysława Stasiaka w 2007 roku. Obecnie rząd Premier Beaty Szydło zdecydował o reaktywacji programu.

– W wyniku działania tego programu powstały na przykład miasteczka ruchu drogowego. Są to miejsca, w których można uczyć się przepisów drogowych i doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze – powiedział podczas spotkania minister Mariusz Błaszczak.  Szef MSWiA przypomniał, że celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim w skali lokalnej. Minister wręczył także członkom drużyny pożarniczej kaski rowerowe.

1-25682

Podczas spotkania Dziecięca oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zaprezentowała swoje umiejętności –  najmłodsze dzieci pokaz zabezpieczenia ran, natomiast starsi druhowie pokaz resuscytacji z wykorzystaniem defiblyratora półautomatycznego.

Program jest kontynuacją Programu „Razem bezpieczniej”, który był realizowany w latach 2007 – 2015. Na realizację programu  w latach 2016 – 2017 przewidziano w sumie 8 mln 700 tys. zł. W 2016 roku – 3 mln 350 tys. zł; w 2017 roku – 5 mln 350 tys. Realizacja Razem bezpieczniej w latach 2007-2015 to prawie 400 dofinansowanych projektów, 410 zaangażowanych samorządów i 45 organizacji pozarządowych, około 15 mln osób, które w większym lub mniejszym stopniu brały udział w projekcie.

Od 2007 r. dzięki programowi „Razem bezpieczniej” wybudowano 19 miasteczek ruchu drogowego. Każde z wybudowanych miasteczek wyposażone jest w zminiaturyzowane jezdnie, chodniki, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, jak również ogrodzenie, oświetlenie i elementy małej infrastruktury. W miasteczkach stale odbywają się działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne np. zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Miasteczka ruchu drogowego są ogólnodostępne i bezpłatne.

1-25690

Program Razem bezpieczniej, którego twórcą był śp. Władysława Stasiaka będzie, tak jak do tej pory, wspierał działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane będą projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych. Realizowane będą działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Program ma wpływać na przeciwdziałanie przestępczości pospolitej (włamania, kradzieże, pobicia, uszkodzenia mienia), a także wpływać na podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie, którą odwiedził minister Mariusz Błaszczak, powstała we wrześniu 2015 r. Obecnie do obu drużyn należy 80 dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Do tej pory odbyło się 15 zbiórek szkoleniowych. Najmłodsi strażacy – ochotnicy uczą się jak udzielać pierwszej pomocy, zabezpieczać miejsce wypadku oraz poznają budowę i obsługę sprzętu gaśniczego. Wszyscy młodzi druhowie posiadają umundurowanie koszarowe i legitymacje.

Obie drużyny działają w strukturach OSP Kałuszyn. Aktualnie do OSP Kałuszyn należy 40 członków, z czego 28 uprawnionych jest do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i posiada specjalistyczne kursy ratownicze. OSP Kałuszyn wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy-ochotnicy w razie wypadku czy pożaru stają ramię w ramię z zawodowymi strażakami z Państwowej Straży Pożarnej.

W ubiegłym roku strażacy z Kałuszyna interweniowali najwięcej razy w ciągu prawie 90 lat istnienia jednostki. W sumie w 2015 r. strażacy wyjeżdżali do akcji 124 razy (z tego 73 razy do pożarów).

Na wyposażeniu jednostki znajdują się trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym jeden pozyskany bezpłatnie od Policji i środkami OSP przystosowany do zadań ratowniczych. Poza tym jednostka dysponuje również ciężkim zestawem ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzą m.in. ciężkie nożyce i rozpieracz kolumnowy. Dzięki temu strażacy-ochotnicy mogą nieść pomoc m.in. ofiarom wypadków drogowych (np. uwalniać osoby zakleszczone w samochodach).

1-25694_g

Prezesem OSP Kałuszyn jest Bartłomiej Trzaskoma, który straż pożarną ma we krwi. Z OSP Kałuszyn związany był Jego Ojciec, Dziadek i Wujkowie. Mając 12 lat trafił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po skończeniu 18 lat, zaczął brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dziś jest już zawodowym strażakiem – od ponad 2 lat pełni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie. Jednak nadal działa w OSP – jako jej prezes.

MSWiA

o autorze

Redakcja