W piątek 4 stycznia odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu na budowę nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie pierwszego etapu inwestycji polegającego na budowie budynku głównego w stanie zamkniętym wraz ze wszystkimi przyłączami i przygotowanie terenu pod komorę dymową i garaż wielostanowiskowy. Na sfinansowanie zamówienia Komenda zamierza przeznaczyć 10 mln 500 tysięcy złotych.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęło sześć ofert (ceny brutto):

1. B&W Usługi Ogólnobudowlane – 17 104 771,62 zł

2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD – 15 077 093,64 zł

3. PRZEMBUD Gdańsk S.A. – 14 690 958,87 zł

4. KAMARO Sp. z o.o. – 15 375 000 zł

5. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD – 15 986 464,49 zł

6. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Przemysłówka 03 – 15 289 864,32 zł

Wszystkie firmy zadeklarowały wykonanie zamówienia do 15 listopada 2019 roku i 60-miesięczną gwarancję.

Komenda Miejska PSP w Elblągu prawdopodobnie będzie wnioskowała do Komendy Głównej PSP o dodatkowe środki, które pozwolą na wybranie najkorzystniejszej oferty, jeśli ich nie otrzyma przetarg zostanie unieważniony i ogłoszony ponownie.

Ogłoszono przetarg na budowę strażnicy w Elblągu

o autorze

Redakcja/Łukasz