Szkoła Specjalistów Pożarnictwa Centrum Szkolenia Logistyki Grupie pozyskała modułowy trenażer do szkolenia strażaków Wojskowej Straży Pożarnej.

Trenażer składa się z sześciu kontenerów morskich przeznaczonych na komorę rozgorzeniową. Umożliwia przygotowanie strażaków do zwalczania pożarów wewnętrznych w wielokondygnacyjnych obiektach mieszkalnych.

Ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej odbywają się przy dużym promieniowaniu cieplnym oraz intensywnym zadymieniu, czyli w warunkach takich jak podczas prawdziwych pożarów. Wszystko to pozwala na podniesienie poziomu świadomości strażaków odnośnie zagrożeń wynikających z pracy w środowisku pożarowym – informuje Szkoła.

Trenażer umożliwia również prowadzenie wentylacji pożarowej i oddymiania, prowadzenie zajęć z zakresu ratownictwa wysokościowego, a specjalna konstrukcja drzwi pozwala szkolić strażaków z zakresu wywarzania drzwi.

Foto. Szkoła Specjalistów Pożarnictwa 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl