Wydział Operacyjno – Szkoleniowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadził w miesiącu marcu i kwietniu br. kurs podstawowy II stopnia dla strażaków ratowników OSP w gminie Mosina.

Szkolili się strażacy, którzy na codzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, odbyli również szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego.

Komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzamin końcowy w formie ćwiczeń praktycznych. Łącznie w kursie podstawowym brało udział 51 druhów, a w szkoleniu ratownictwa technicznego uczestniczyło 25 druhów.

KM PSP Poznań.

o autorze

Redakcja