Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zatwierdził „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.

Zasady regulują:

  • szkolenia strażaków OSP
  • ścieżka szkolenia strażaka OSP
  • doskonalenie umiejętności strażaków ratowników OSP
  • podmioty uprawnione do realizacji i nadzoru nad szkoleniami
  • kwalifikacje i uprawnienia strażaków OSP
  • organizacja i realizacja szkoleń strażaków OSP
  • przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego nabyte uprawnienia strażaka OSP
  • zasady dokumentowania szkoleń
  • postanowienia końcowe
  • rodzaje dokumentacji z przebiegu szkolenia

Poniżej cały dokument 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl