W dniach 17-21.08 i 24-28.08 w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się 2 pięciodniowe szkolenia poświęcone przygotowaniu instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez KG PSP oraz KW PSP w Olsztynie i wpisuje się w cykl szkoleń przygotowujących kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć w nowo powstających trenażerach, które mają trafić do wszystkich szkół i ośrodków szkolenia PSP w kraju. Pozostałe szkolenia instruktorów zaplanowano do realizacji w SA PSP Poznań i SA PSP Kraków. Łącznie w tej fazie tworzenia jednolitego systemu szkolenia w Polsce zaplanowano przeszkolenie 72 instruktorów.

W trakcie zajęć realizowano pokazy i demonstracje z wykorzystaniem domków dla lalek, poświęcono dużo uwagi technikom operowania prądami gaśniczymi, współpracy w rocie, zachowaniu przy drzwiach, natarciu i wycofaniu z aktywnym zabezpieczeniem oraz rożnym technikom i metodom aplikacji wody w celach gaśniczych.

Zunifikowane ćwiczenia gorące nastawione były na osiąganie celów dydaktycznych zawartych w programie i skupiały się m.in. na obserwacji zjawisk pożarowych, natarciu na pożar i wycofaniu, przeszukaniu podczas natarcia oraz na wentylacji taktycznej. Dodatkowo uczestnicy omawiali studia przypadków, analizowali dokumentację filmową z prawdziwych zdarzeń oraz doskonalili warsztat nauczycielski poprzez omawianie kwestii związanych z prowadzeniem zajęć teoretycznych z pomocą prezentacji multimedialnych.

Należ uznać, że warsztaty przyniosły zamierzony efekt a w kraju pojawiło się kilkudziesięciu nowych instruktorów, mówiących tym samym językiem i mocno zorientowanych na osiąganiu ściśle określonych celów zawartych w drobiazgowo przedyskutowanym programie szkolenia. Daje to nadzieję na wyraźny wzrost jakości procesu kształcenia w tej dziedzinie co w perspektywie powinno przełożyć się na wzrost jakości interwencji straży pożarnych przy tego typu zdarzeniach.

o autorze

Szymon Kokot-Góra