26 listopada 2015r. w Siedlcach przy ul. Starzyńskiego odbyły się ćwiczenia ratownicze pod nazwą „Zdarzenie masowe na przejeździe kolejowym z udziałem plutonu wsparcia z powiatu siedleckiego oraz pociągu ratowniczego PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach”.

Było to szkolenie doskonalące pionu operacyjnego, „oficerów wsparcia” oraz powiatowych koordynatorów ratownictwa medycznego powiatów wchodzących w skład „Rejonu Wschodniego”.

Ćwiczenia rozpoczęły się częścią teoretyczną, którą poprowadzili:

  • zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych PKP PLK Zakład w Siedlcach Ireneusz Soboń (organizacja ratownictwa kolejowego),
  • naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP w Warszawie st. bryg. Waldemar Dejneko (omówienie działania Powiatowych Plutonów Ratowniczych),
  • st. asp. Mariusz Skrzek z KM PSP Siedlce – JRG 2 (współpraca Powiatowych Koordynatorów Ratownictwa Medycznego PSP z KDR podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych, zarządzanie zdarzeniem masowym),
  • bryg. Dariusz Wardak z KM PSP Siedlce (założenia do ćwiczeń),
  • st. kpt. Daniel Ogrodniczuk z KM PSP Siedlce – JRG 2 (dekontaminacja osób poszkodowanych, prezentacja SRChem z JRG nr 2).

Na ćwiczeniach obecny był Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Józef Galica.

Ćwiczenie praktyczne miało następujące założenie taktyczne: lokomotywa uderzyła w bok autobusu, w wyniku czego przewrócił się on na bok – dostęp do pojazdu przez drzwi niemożliwy, zdeformowana konstrukcja, utrudniony dostęp do poszkodowanych. W zdarzeniu brał udział również samochód osobowy. Poszkodowane zostało łącznie 24 osoby.

W zdarzeniu udział wzięły: w I rzucie – siły i środki JRG 1 i JRG 2, w II rzucie – Powiatowy Pluton Ratowniczy „Katastrofa” (Skw KM PSP z namiotem, OSP Wodynie, OSP Zbuczyn, OSP Wiśniew), a także PKP PLK S.A. (pociąg ratowniczy, którego zadaniem było postawienie lokomotywy na tory), Policja (radiowóz Ruchu Drogowego), przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pozoranci – słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej.

Ćwiczenia realizowane były metodą stop klatki – po każdym ważnym momencie podczas akcji ratowniczej szczegółowo omawiano różne możliwości działania.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności zarządzania zdarzeniem masowym. Dodatkowo ratownicy doskonalili m.in.: funkcjonowanie ksrg na terenie powiatu siedleckiego i miasta Siedlce, funkcjonowanie, organizację i współdziałanie Powiatowych Plutonów Ratowniczych podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych, zasady współdziałania wyznaczonego oficera wsparcia z PPR oraz KDR-em na miejscu zdarzenia, umiejętności przeprowadzania segregacji pierwotnej poszkodowanych TRIAGE czy weryfikacja oraz doskonalenie nowych technik działań ratowniczych z wykorzystaniem nowych zasobów sprzętowych ksrg.

Opracowanie: mł.bryg. Paweł Kulicki – KM PSP Siedlce. Zdjęcia: Piotr Adamiak

o autorze

Redakcja