W dniach 31 maja – 1 czerwca odbyło się szkolenie doskonalące pilotów bezzałogowych statków powietrznych – dronów wykorzystywanych przez PSP województwa dolnośląskiego. Szkolenie zorganizowane zostało przez Wydział Operacyjny KW PSP we Wrocławiu na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP z siedzibą w Miliczu.

Wykorzystane zostały zarówno statki powietrzne będące na wyposażeniu dolnośląskiej PSP jaki i statki zewnętrzne m.in. bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu/lądowania BZBUAS wykorzystywany do mapowania dużych powierzchni terenu z systemem dalekiego zasięgu. Na przedmiotowe szkolnie zaproszony został prof. Tomasz Niedzielski (Uniwersytet Wrocławski), który zaprezentował autorski program SARUAV do poszukiwania osób zaginionych w terenie wykorzystujący mapowanie wykonane przez drony.

Ponadto, strażacy – piloci BSP zapoznani zostali szczegółowo z nowymi przepisami prawa lotniczego obowiązującymi ich w ramach wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Z racji szybkiego rozwoju tej technologii oraz zachodzących dynamicznych zmian, wraz z zewnętrznymi instruktorami BZBUAS, przeprowadzono doskonalenie nabytych umiejętności oraz wprowadzono pilotów w nowe możliwości statków PSP woj. dolnośląskiego.  Zakres tematyczny obejmował przede wszystkim: przepisy lotnicze po nowelizacji, ograniczenia i możliwości człowieka w kontekście operowania BSP, techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu oraz techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Źródło: KW PSP Wrocław 

o autorze

Redakcja/Łukasz