W niedzielę 30 marca br. zakończyło się czterodniowe szkolenie dla sędziów zawodów sportowo-pożarniczych według remulaminu CTIF. W kursie udział wzięła grupa strażaków z całej Polski. Uczestnicy szkolili się w ośrodku szkoleniowym Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa pomorskiego w Pruszczu Gdańskim.&

Podczas kursu strażacy uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez doświadczonych sędziów. Część teoretyczną poprowadził między innymi Przewodniczący Zarządu Krajowego Kolegium Sędziów Zarządu Głównego Związku OSP RP- dh Leon Mądry, dh Leszek Nawrocki – Wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów przy ZG ZOSP RP oraz dh Jarosław Tomaszewski – członek Kolegium Sędziów przy ZG ZOSP RP. Jeden z wykładów gościnnie poprowadził również st.asp Piotr Sokołowski, który jest starszym instruktorem komendy wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Na początku kursu odbyła się wspólna rozmowa, podczas której strażacy przedstawiali siebie oraz dotychczasowe doświadczenia związane z zawodami sportowo-pożarniczymi. Podczas wykładów zaprezentowane i omówione zostały nagrania z międzynarodowych oraz krajowych zawodów w sporcie pożarniczym.

Następnie odbyła się część praktyczna, podczas której kursanci uczyli się sędziować zawody na stadionie w Pruszczu Gdańskim. Podczas tej części druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gałęzinowie (gm. Słupsk) wykonywali ćwiczenia bojowe oraz bieg w sztafecie, na których uczestnicy kursu intensywnie uczyli się zasad i sposobu sędziowania. Całość zakończyła się testem sprawdzającym nabyte umiejętności, a po zdanym egzaminie kursanci otrzymali zaświadczenia i tytuł sędziego.&

o autorze

Redakcja