W dniach 29-30 sierpnia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Tematem przewodnim szkolenia była rola i zakres kompetencji poszczególnych instytucji, służb i straży w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz policjanci i strażacy z Komend Miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Głównym celem szkolenia była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy w trakcie swojej pracy i służby niejednokrotnie podejmowali czynności na rzecz ochrony przyrody. Strażacy i policjanci przeprowadzili wykłady dotyczące prawnych aspektów ochrony środowiska. Prelekcje funkcjonariuszy dotyczyły m.in.: charakterystyki zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w kontekście przepisów prawa ochrony środowiska, ratownictwa podczas poważnych awarii, postępowania policji w przypadkach zagrożenia środowiska, procedur związanych ze zgłoszeniami przestępstw i wykroczeń.

Jednym z kluczowych punktów szkolenia było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Starostą Poznańskim Janem Grabkowskim, a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Witoldem Rewersem oraz Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu mł. insp. Romanem Kusterem.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli także okazję wysłuchać wykładów o gospodarce odpadami, formach ochrony przyrody w Wielkopolsce, procedurach postępowania w kontakcie z dzikimi zwierzętami oraz obiegu informacji w zarządzaniu kryzysowym.

Źródło: KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja