W dniach 6- 10 listopada br. Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej zorganizowała szkolenie doskonalące dla kierowców z zakresu prowadzenia pojazdów w trudnych warunkach terenowych.

W ciągu 5 dni zostanie przeszkolonych ponad 80-ciu kierowców. Gościnnie w szkoleniu wzięli udział Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Arkadiusz Biskup i st. bryg. Bogdan Jędrocha, komendanci powiatowi PSP powiatów pszczyńskiego , żywieckiego i cieszyńskiego oraz żołnierze z wojskowej straży pożarnej JW. 1328.

Szkolenie rozpoczyna się każdego dnia o godz. 9 rano i składa się z czterech części. Pierwsza to zajęcia teoretyczne prowadzone przez Pana Ryszarda Górskiego na których omawiane były różne rodzaje napędów samochodowych i ich zastosowanie. W części drugiej uczestnicy szkolenia wykonują na placu KM PSP ćwiczenia z zakresu prawidłowego prowadzenia pojazdów. Część trzecia to jazda w stromym terenie w masywie Beskidu Małego. W godzinach popołudniowych zajęcia odbywają się na poligonie wojskowym na bielskich błoniach z tematyki jazdy w grząskim terenie. Zajęcia odbywają się pod okiem instruktorów doskonalenia techniki jazdy ze szkoły „Subtruck” z Warszawy.

Strażacy biorący udział w szkoleniu mieli możliwość opanowania technik jazdy pozwalające na pokonywanie stromych podjazdów, zjazdów, trawersów. Nauczyli się jak prawidłowo pokonywać przeszkody wodne, błotne i piaszczyste oraz jak w sytuacjach pozornie bez wyjścia można sobie poradzić, bezpiecznie wykorzystując możliwości samochodów pożarniczych.

Jest to pierwsze tego typu szkolenie zorganizowane przez komendę miejską PSP w Bielsku-Białej, które pozwoliło zawodowym kierowcom, sprawdzić się w tzw. warunkach off road i przygotować się do akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w trudno dostępnym terenie górskim, których nie brakuje w naszym powiecie. Tego typu doskonalenie zawodowe podnosi skuteczność działań ratowniczych i pozwoli w przyszłości na dotarcie samochodami gaśniczymi do miejsc dotychczas dla nas niedostępnych.

KM PSP Bielsko-Biała

o autorze

Redakcja/Łukasz