W sobotę 25 stycznia 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe w ramach realizowanego przez Gminę Stryszawa w partnerstwie ze słowacką Gminą Oravska Polhora, projektu: „Przygotowanie OSP Kuków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków powodzi w ramach Współpracy Transgranicznej”.

W ramach projektu przewidziane jest doposażenie jednostki OSP w Kukowie w agregat pompowy wysokiej wydajności, sprzęt umożliwiający podejmowanie sprawnych, bezpiecznych i skutecznych działań przeciwpowodziowych na terenach polsko – słowackiego pogranicza oraz przeszkolenie ratowników w zakresie ratownictwa wodnego i działań w trakcie powodzi.

Na pierwszym szkoleniu omówione zostały zasady ratownictwa wodnego w KSRG, wykorzystanie sprzętu pożarniczego i tratwy lodowej w ratownictwie lodowym oraz zasady działań ratowniczych w realiach wód powodziowych.

Zajęcia miały charakter zarówno praktyczny jak i teoretyczny. Szkolenie poprowadzili: bryg. inż. Piotr Millan – Przewodniczący Koła SITP dowódca JRG 7 KM PSP Kraków, st. kpt. mgr inż. Tomasz Marek – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP Sucha Beskidzka oraz kpt. inż. Artur Chowaniak – Zastępca Dowódcy JRG KP PSP Sucha Beskidzka.

Kolejne szkolenie odbędzie się już 15 lutego 2014 roku w gminie Oravska Polhora na Słowacji.&

Więcej infiormacji na naszej stronie internetowej.

o autorze

Redakcja