W dniach 22 – 24 listopada w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie odbyło się szkolenie dla ratowników medycznych i  pielęgniarzy pełniących służbę w warszawskich JRG.

Szkolenie miało na celu przygotować uczestników do zaawansowanego postępowania z pacjentami w warunkach przedszpitalnych. Zakres szkolenia obejmował:

  • Zaawansowane czynności resuscytacyjne
  • Postępowanie w częstoskurczach
  • Postępowanie w bradykardii
  • Pressure point – użycie opaski uciskowej
  • Procedura „pakowania ran”, m.in. z użyciem opatrunków hemostatycznych
  • Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych
  • Zabezpieczenie wkłuć doszpikowych typu EZ IO/BIG/FAST
  • Postępowanie w stanach zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego

Foto. JRG 8 Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl