20 grudnia 2018 roku zakończyło się szkolenie w zakresie obsługi i użycia bezzałogowych statków powietrznych.

Celem szkolenia było nabycie przez kandydatów na operatorów UAVO wiedzy i umiejętności potrzebnych do właściwego planowania i bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej.

Szkolenie było jednym z etapów w budowie sieci BSP w Państwowej Straży Pożarnej i miało na celu uzyskanie przez operatorów kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia gotowości operacyjnej i zebrania doświadczeń niezbędnych do pełnego wykorzystania możliwości taktycznych posiadanych urządzeń oraz zwiększania efektywności prowadzonych działań ratowniczych.

Szkolenie odbywało się w dwóch grupach 15-sto osobowych, w terminach od 27.11 – 5.12 oraz 11-20.12.2018 r. W szkoleniu wzięli udział wyznaczeni funkcjonariusze z planowanych lokalizacji zespołów dronowych. Obejmowało wykonanie badań lotniczo-lekarskich, część teoretyczną i praktyczną, egzamin wewnętrzny oraz egzamin państwowy.

Szkolenie było prowadzone przez ośrodek szkoleniowy wyłoniony w drodze postępowania prowadzonego przez Komendę Główną PSP i odbywało się zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia pełnił bryg. Waldemar Nowak – wykładowca CS PSP i instruktor UAVO.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl