W dniu 12.12.2013 ratownicy ze Sztabu Ratownictwa i Łączności w Częstochowie przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacierzowie. Szkolenie prowadził Piotr Jakubowski – ratownik medyczny, a także prezes Sztabu.

Szkolenie rozpoczeło się około godziny 18:15. Uczestniczyli w nim druhowie, a także mieszkańcy zainteresowani udzielaniem pomocy. Nie zabrakło także młodszych osób. Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia i sprecyzowania tego co to jest pierwsza pomoc, a także podstawowych pojęć.

Ratownicy medyczni objaśnili oraz pokazali na filmach jak przebiegają akcje ratownicze w kwestii medycznej od momentu wypadku do zakończenia działań szpitalnych. W ramach szkolenia przećwiczono również sztuczne oddychanie i masaż serca. Zwrócono dużą uwagę na bezpieczeństwo ratownika.

Szkolenie prowadził Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie w składzie Piotr Jakubowski i Rafał Piwowarczuk, którzy są również członkami OSP KSRG Konopiska (www.sztabratownictwa.pl). Zarząd oraz druhowie serdecznie dziękują za przeprowadzone szkolenie.

o autorze

Redakcja