W niedzielę, 11 lutego Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie przeprowadziła szkolenie przypominające z zakresu ratownictwa technicznego dla jednostek OSP.

Tematyka szkolenia obejmowała dwie części: teoretyczną i praktyczną. Druhowie pod nadzorem zmiany służbowej oraz naczelnika Wydziału Operacyjno Kontrolno Rozpoznawczego ćwiczyli elementarne zasady obowiązujące podczas zdarzeń drogowych z udziałem samochodów min. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, uwalnianie osób poszkodowanych, stabilizację pojazdów. Ćwiczenia praktyczne prowadzono w oparciu o sprzęt ratownictwa technicznego będącego na wyposażeniu  jednostek OSP.

W szkoleniu udział wzięło 23 druhów z jednostek OSP Włoszczowice, Kozubów, Złota i Działoszyce.

Foto. KP PSP Pińczów

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl