Kolejni strażacy zostali przeszkoleni z zakresu prowadzenia działań podczas pożaru zbiornika LPG. Tym razem mobilny trenażer zawitał do Komendy Powiatowej PSP w Braniewie.

Zajęcia praktyczne poprzedziło szkolenie teoretyczne podczas którego uczestnicy zapoznali się z zasadami działań podczas pożarów zbiorników LPG, przedstawiono właściwości fizyko – chemiczne LPG, zjawiska towarzyszące emisji i pożarom gazu płynnego, omówiono budowę zbiorników magazynowych oraz przykładowe działania związane z uwolnieniem i pożarem gazu.

Podczas ćwiczeń na placu strażacy praktycznie zrealizowali działania w zakresie izolowania palącego się zbiornika prądami gaśniczymi wody, ograniczania z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego emisji gazu na armaturze zbiornika LPG oraz natarcie na pożar zbiornika LPG.

Foto. KP PSP Braniewo

o autorze

Redakcja/Łukasz