Trzy szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa opublikowały na swoich stronach listy osób, które wstępnie zakwalifikowano do służby kandydackiej w roku szkolnym 2020/2021.

I tak, w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wstępnie zakwalifikowano 107 osób, w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu – 93 osoby, a w Szkole Aspirantów PSP w Kraków – 90 osób.

Tylko w tych trzech szkołach na początku rekrutacji dokumenty złożyło blisko półtora tysiąca chętnych.

Wkrótce osoby wstępnie zakwalifikowane trafią na poligony, gdzie przejdą przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.      

Są wstępne wyniki rekrutacji do SGSP

Foto. SA PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz