Pomocniczy organ kierującego działaniami ratowniczymi.

o autorze

Redakcja