Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie.

Obchody rozpoczęła projekcja okolicznościowego filmu w Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie. Miejsce nie było wybrane przypadkowo, ponieważ to dawna siedziba Domu Dochodowego Straży Ogniowej – pierwszego budynku w Kutnie związanego ze strażą pożarną. Zaprezentowany materiał poświęcony był rozwojowi kutnowskiego pożarnictwa.

Następnie uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej w intencji strażaków w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie, którą koncelebrował Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba oraz Dziekan Kutnowski ks. Jerzy Swędrowski.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu hymnu państwowego rozpoczęły się główne uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Ponadto wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.:

Przemysław Błaszczyk Senator RP, Maciej Łuczak Senator RP, prof. Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki, Grzegorz Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Andrzej Górczyński i Robert Baryła Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, druh Jan Ryś Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego, Przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zbigniew Góral Dyrektor Biura Informatyki i Łączności oraz st. bryg. Tomasz Naczas Dyrektor Biura Szkolenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb, organizacji i związków zawodowych.

Foto. KW PSP Łódź

o autorze

Redakcja/Łukasz